Lactatiekundigen IBCLC

Lactatiekundigen IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC is een erkend specialist op het gebied van lactatie en borstvoeding.

Gaat je borstvoedingsprobleem verder dan waar onze contactpersonen voor zijn opgeleid, dan kun je lactatiekundige hulp inschakelen. Om een goed beeld van jullie situatie te kunnen krijgen, wordt er meestal een persoonlijk consult afgesproken. Met die bevindingen en een anamnese als leidraad, kan een lactatiekundige IBCLC je vervolgens gericht ondersteunen en adviseren. Aan lactatiekundige hulp zijn kosten verbonden, die steeds vaker (geheel of gedeeltelijk) worden vergoed door je zorgverzekeraar.

In dit overzicht vind je lactatiekundigen IBCLC die nauwe banden hebben met de VBN, omdat zij eerder werkzaam zijn geweest als contactpersoon. Sinds hun certificering als IBCLC lactatiekundige zijn ze ook op verschillende manieren nog actief binnen de vereniging.

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) vind je de gegevens van lactatiekundigen IBCLC die bij deze landelijke beroepsvereniging zijn aangesloten.

Lees ook het volgende ervaringsverhaal: